ПГ Тодор Пеев Етрополе

Монтьор на транспортна техника

Срок на обучение 5 години; Прием - след 7 клас

Научете повече
Монтьор на транспортна техника
Електромонтьор

Срок на обучение 5 години; Прием – след 7 клас

Научете повече
Електромонтьор
Училищни новини
ПГ " Тодор Пеев " - град Етрполе с нов профил на купувача - ПГ Тодор Пеев - Етрополе

ПГ " Тодор Пеев " - град Етрполе с нов профил на купувача

ПГ " Тодор Пеев " - град Етрполе с нов профил на купувача изграден от SOP.bg. Системата за обществени поръчки
История на училището
История и традиции - ПГ Тодор Пеев - Етрополе