ПГ Тодор Пеев Етрополе
Монтьор на транспортна техника

Срок на обучение 5 години; Прием - след 7 клас

Научете повече
Монтьор на транспортна техника
Електромонтьор

Срок на обучение 5 години; Прием – след 7 клас

Научете повече
Електромонтьор