ПГ Тодор Пеев Етрополе

Специалност Оператор в дървообработването

Специалност -Производство на мебели, професия „Оператор в дървообработването”. Срок на обучение - 4 години, дневна форма, прием – след завършено основно образование.


След успешно завършване на обучението, учениците придобиват:

  • Диплома за средно образование
  • Свидетелство за втора степен на професионална квалификация