ПГ Тодор Пеев Етрополе

Преподаватели

 • Ирина Жекина – старши учител, български език и литература
 • Мариета Балевска – учител, български език и литература
 • Младен Манчев – старши учител, руски език
 • Мадлен Билева – старши учител, английски език
 • Таня Тодорова – старши учител, математика
 • Иван Маринов     - старши учител, математика
 • Камелия Стаменова – старши учител, история и цивилизация
 • Соня Димитрова – старши учител, география и икономика
 • Борислава Дакова – старши учител, биология и здравно образование
 • Детелина Йорданова – учител, химия и опазване на околната среда
 • Тодор Василев – учител, физическо възпитание и спорт
 • Павлина Лилова - учител, практика на професията
 • Велко Георгиев – учител, теория на професията
 • Детелина Воденичарска – старши учител, теория на професията
 • Георги Василев – старши учител, теория на професията
 • Татяна Ангелова – старши учител, практика на професията
 • Ангел Ангелов – учител, практика на професията
 • Цако Яблански – учител, практика на професията
 • Юри Гаврилов – учител, практика на професията
 • Цветелина Найденова – учител, практика на професията