ПГ Тодор Пеев Етрополе

Възпитатели в общежитие

  • Георги Василев – старши възпитател
  • Цветелина Канджакова – старши възпитател
  • Валентин Василев – старши възпитател
  • Лазар Василев – старши възпитател