ПГ Тодор Пеев Етрополе

Специалност Електромонтьор в ПГ Етрополе

Паралелка - Електрически инсталации, професия „Електромонтьор”. Срок на обучение – 5 години, дневна форма, прием – след завършено основно образование.

 

След успешно завършване на обучението, учениците придобиват:

  • Диплома за средно образование
  • Свидетелство за втора степен на професионална квалификация