ПГ Тодор Пеев Етрополе

Монтьор на транспортна и пътностроителна техника

Паралелка - Пътностроителна техника, професия „Монтьор на транспортна техника”. Срок на обучение 5 години, дневна форма, прием – след завършено основно образование.

 

След успешно завършване на обучението учениците придобиват:

  • Диплома за средно образование
  • Свидетелство за втора степен на професионална квалификация
  • Правоспособност за машинист на пътностроителна техника
  • Водач на МПС – категория „Ткт” и „В”