ПГ Тодор Пеев Етрополе

Преподаватели

 • Ирина Жекина - старши учител, български език и литература
 • Мариета  Балевска - учител, български език и литература
 • Младен Манчев - старши учител, руски език
 • Мадлен Билев - старши учител, английски език
 • Иван Маринов - старши учител, математика
 • Камелия Стаменова - старши учител, история и цивилизации
 • Соня Димитрова - старши учител, география и икономика
 • ВеселкаЦветкова - учител, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия
 • Борислава Дакова -старши учител, биология и здравно образование
 • Тодор Василев - учител, физическо възпитание и спорт
 • Детелина Воденичарска - старши учител, теория на професията
 • Татяна Ангелова - старши учител, практика на професията
 • Ангел Ангелов - учител, практика на професията
 • Павлина Лилова - учител, практика на професията
 • Юри Гаврилов - учител, практика на професията
 • Ангел Златев - учител, практика на професията
 • Велко Георгиев - учител, теория на професията
 • Георги Василев - старши учител, теория на професията
 • Нина Генчева - учител, практика на професията 
 • Цветелина Канджакова - старши възпитател
 • Валентин Василев - старши възпитател
 • Лазар  Василев - старши възпитател