ПГ Тодор Пеев Етрополе

Новини

Информация-ЗДИППК - ПГ Тодор Пеев - Етрополе

Информация-ЗДИППК

Информация-ЗДИППК
Седмично разписание 1-ри срок на учебната 2022-2023 година - ПГ Тодор Пеев - Етрополе

Седмично разписание 1-ри срок на учебната 2022-2023 година

Седмично разписание 1-ри срок на учебната 2022-2023 година, може да видите ---> ...
Седмично разписание 2-ри срок на учебната 2021-2022 година - ПГ Тодор Пеев - Етрополе

Седмично разписание 2-ри срок на учебната 2021-2022 година

Седмично разписание за 2-ри срок на учебната 2021-2022 година, може да видите ---> ...
Проект "Учители в действие" - ПГ Тодор Пеев - Етрополе

Проект "Учители в действие"

Фондация "Образователно сътрудничество" стартира проект „Учители в действие”, дог.№ BG05M2OP001-3.017-0006, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни ...
ПГ " Тодор Пеев " - град Етрполе с нов профил на купувача - ПГ Тодор Пеев - Етрополе

ПГ " Тодор Пеев " - град Етрполе с нов профил на купувача

ПГ " Тодор Пеев " - град Етрполе с нов профил на купувача